Historie plaského depozitáře

V sedmdesátých letech minulého století dospělo Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody v Plzni k rozhodnutí zřídit v části nevyužívaného druhého patra konventní budovy bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích centrální depozitář. Vznikl z potřeby centralizovat mobiliář na jednom prostoru (svou velkou úlohu sehrál v době vystěhování velmi hodnotného mobiliáře ze zámku Kynžvart, který se začal postupně obnovovat v 80. letech).

Po rozsáhlé památkové obnově Kynžvartu v 90. letech se značná část mobiliáře do Kynžvartu vrátila a poslední stěhování mobiliáře z Plas do Kynžvartu proběhlo v roce 2008, kdy byly odvezeny poslední zbytky mobiliáře do nově obnoveného Studijního depozitáře na Kynžvart (a to již v rámci projektu financovaného z prostředků finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru Norska, Lichtenštejnska a Islandu.)

Projekt Studijního depozitáře mobiliárních fondů (SDMF) byl Národním památkovým ústavem připravován již od roku 2006 pro památkové objekty Klášter Plasy a Zámek Kynžvart, přičemž stavební úpravy začaly na konci roku 2008. Oba prostory, jak depozitář v Plasích, tak na Kynžvartě, prošly náročnou stavební a památkovou obnovou. Klášter Plasy se navíc může pochlubit zcela novým výtahem, který slouží pro transport mobiliáře, ale také pro hendikepované návštěvníky prohlídkových tras kláštera. Vybudování výtahu navíc ulehčilo zpřístupnění dalších zajímavých prostor pro veřejnost, především malý dvůr mezi vrcholně barokním konventem a románsko-gotickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který je často odborníky označován za učebnici architektury.

V rámci projektu SDMF se v Plasích podařilo stavebně a památkově obnovit více jak 22 místností, zrestaurovat řadu barokních prvků apod. Za zajímavý památkářský počin lze pokládat dokončení jednoho ze Santiniho elipsovitého schodiště a nebo výstavba venkovního výtahu v prostoru Santinim zamýšleného spojení s nerealizovanou stavbou monumentálního kostela.

Realizovaný projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP. Celkové výdaje individuálního projektu byly 29,631.000 Kč přičemž patnácti procenty se podílela Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury (z této částky představují celkové výdaje individuálního projektu na Studijní depozitář na zámku Kynžvart částku 9,425.000 Kč a v klášteře Plasy částku 20,206.000 Kč).

Komiksová prezentace o SDMF

 

Partneři: