Dny otevřených dveří a speciální programy

Studijní depozitář je široké veřejnosti po většinu roku uzavřen a slouží především badatelům, odborníkům a také studentům, pro které vytváříme speciální programy v průběhu celého roku.

Několikrát do roka připravujeme den otevřených dveří depozitáře. To je příležitost i pro širokou veřejnost nahlédnout za zamčené dveře depozitáře a zároveň se dozvědět mnohé o práci kurátora, správce sbírek a péči o movité kulturní dědictví, restaurování, konzervování v minulosti i dnes.

Sledujte kulturní kalendář kláštera Plasy a facebookové a webové stránky.