Preventivní péče a její aplikace na památkových objektech

Preventivní péče je soubor opatření, které se vztahují na všechny pracovníky i návštěvníky památkového objektu od kastelána až po uklízečku.

Studijní depozitář metodicky vypomáhá v oboru preventivní péče

Plaský studijní depozitář se snaží být především příkladným pracovištěm v oboru preventivní péče a být kvalitním depozitářem pro uložení předmětů mobiliárních fondů, které nenašly své uplatnění v interiérových instalacích hradů, zámků a klášterů. Kromě toho také metodicky vypomáhá v oboru preventivní péče dalším památkovým objektům. Tato pomoc probíhá nejčastěji formou seminářů, workshopů a nebo objednaných prohlídek a konzultací přímo na památkových objektech (např. během inventarizací či příprav nových interiérových instalací).

PRO KOHO     V našich aktivitách se zaměřujeme na vzdělávání a praktickou pomoc pracovníků památkových objektů, muzeí a galerií (ve správě NPÚ, státu, krajů, měst, církví, či soukromých vlastníků), kteří jsou ve styku s historickými předměty: úklidový personál, průvodci, správci sbírek, správci památkových objektů, údržbáři objektů, apod.

CO     Co vás naučíme?

 • jak připravit předměty na sezónu,
 • jak zazimovat expozici,
 • jak správně manipulovat s předměty,
 • jak předměty balit pro transport,
 • jak předměty uklízet a čistit,
 • jak poskytnout předmětům „první pomoc“,
 • jak předměty prezentovat, aby byl návštěvník spokojen a předmět neohrožen,
 • jak zajistit co nejjednodušeji stabilní klima,
 • jak evidovat všechny změny,
 • a řadu dalších nenáročných a „levných fíglů“, které oddálí nákladné restaurování či ničení předmětů.

SDMF     si kromě jiného klade za cíl sledovat nové trendy a přístupy v oblasti preventivní péče o mobiliární fond a zároveň vycházet z přístupů původních, historických. Sbíráme především odborné publikace a metodiky na téma preventivní péče o mobiliář, management sbírek a fondů, atd. Tyto publikace je možné si rovněž zapůjčit. Seznam knih naleznete zde.

Slovník pojmů:

Mobiliární fondy × Sbírkové fondy

Většinou původní vybavení hradů, zámků a dalších památkových objektů. Jejich ochrana se řídí zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na rozdíl od tzv. sbírkových fondů, jejichž ochrana se řídí zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Rozdílné jsou především způsoby evidence a prezentace.

Mobiliární fondy jsou prezentovány nejčastěji in situ v kontextu s historickou budovou, kdežto muzejní sbírky často prezentují určité téma, období či region.

Preventivní péče o mobiliář - 1. stupeň ochrany

Cílem muzejníků a také památkářů je uchovat předměty v co největší autenticitě, tedy s minimálními restaurátorskými zásahy. Preventivní péče je soubor opatření, jejichž cílem je zpomalení poškození a omezení možných rizik poškození předmětů mobiliárních fondů.

Jednoduše řečeno - preventivní péče je pravidelný úklid předmětů mobiliárních fondů, který předměty udrží déle v dobré kondici a oddálí tak složité a nákladné restaurování.

Angličané pro tento obor mají pěkné označení „housekeeping“, tedy něco jako udržování domácnosti.

Obor preventivní péče však není vůbec jednoduchý a předepisuje nám například, jak balit předměty pro transport, jak manipulovat s předměty, jak je ukládat do regálů, ale také jak jim vytvořit optimální klimatické podmínky, jak je zbavovat prachu a nečistot a nebo jak je ochránit před nenechavýma rukama návštěvníků v instalaci.

Konzervace - 2. stupeň ochrany

Ochrana hmoty předmětu mobiliárního fondu pomocí přímého zásahu, který stabilizuje jeho fyzický stav. Provádí konzervátor restaurátor s licencí Ministerstva kultury ČR.

V praxi: petrifikace; hubení hub a plísní za použití chemických látek (chemické a fyzikální postupy).

Restaurování - 3. stupeň ochrany

Přímý zásah do hmoty předmětu, často nahrazení chybějící či degradované hmoty a to tak, aby zůstal zachován funkční celek předmětu. Často jde i o obnovení dřívější estetické a technické funkčnosti předmětu.

Restaurování může znamenat nejen nahrazování a doplňování chybějících či silně poškozených prvků, ale také odstranění těch prvků, které srozumitelnost nebo funkčnost předmětu omezují. Provádí restaurátor s licencí Ministerstva kultury ČR.

V praxi: obnova povrchové úpravy; vytváření replik jednotlivých částí předmětu.

Sledování klimatu

Pro depozitní i instalační / expoziční prostory je důležité sledovat tyto faktory: vlhkost vzduchu, teplotu vzduchu, osvit - tedy intenzitu slunečního záření, množství škodlivých látek ve vzduchu a nebezpečí biologického poškození ze strany hmyzu, hlodavců, plísní a hub.

Každá druhová skupina předmětů mobiliárních fondů vyžaduje odlišné klimatické podmínky. Je velký rozdíl mezi hodnotami pro uložení textilu a kovu, či fotografie a porcelánu.

Představu, jaké jsou optimální hodnoty pro některé druhové skupiny mobiliáře, shrnuje tabulka:

materiál

optimální relativní vlhkost

teplota

dřevo, kůže, pergamen, textil, malba na plátně, slonovina, kosti, dřevo

55%

18°C

kovy samotné

30-40%

18-20°C

kovy v kombinaci s organickými materiály

40-55%

18-20°C

barevný filmový materiál

20%

18-20°C

 

Jak je tento problém řešen v nových studijních depozitářích?

Zámek Kynžvart volil cestu řízeného klimatu pomocí klimatické jednotky. Tento systém však nebylo možné využít v klášteře v Plasích a to především z památkového hlediska. Prostor bývalých mnišských cel a později úřednických kanceláří nikdy nebyl vytápěn a ochlazován tímto způsobem. Bylo tedy nutno zvolit metodu šetrnější ke stavbě samotné.

Způsob udržení stabilního klimatu byl navržen pomocí systému temperování (v zimních měsících max. na 5 °C) a odvlhčování výkonnými odvlhčovači. Nejdůležitější je udržení stabilních hodnot s minimálními výkyvy.

Teplota i vlhkost je monitorována a centrálně sledována pro každou místnost zvlášť a pravidelně vyhodnocována ve formě grafu a tabulky.

V klášteře v Plasích probíhá ještě další důležitý monitoring Airflow, který především popisuje a vyhodnocuje chování vzduchu v prostorách křížové chodby a spojovacích schodišť. I tento systém by měl být do budoucna kompatibilní se systémem měření a regulace depozitářů.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Stanislava Beránková

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 692
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Plzeňská 2/, Plasy 33101