Nekonečná schopnost improvizace

Studijní depozitář mobiliárních fondů sídlící v horním patře konventní budovy plaského kláštera rozvíjí a rozšiřuje činnosti spojené s péčí o movité kulturní památky.

Zpřístupňujeme mobiliář badatelům, odborníkům, studentům a to jak v podobě evidenčních materiálů a publikovaných skutečností, tak přímo fyzicky.

Provádíme praktickou preventivní péči a odbornou správu depozitáře od evidenčních činností až po fyzickou práci s mobiliářem a prohlubování odborného zpracování mobiliárního fondu po stránce kunsthistorické i kulturněhistorické v souvislostech a kontextu s místem.

Poskytujeme metodickou výpomoc ostatním památkovým objektům (nejen ve správě NPÚ) v oblasti preventivní péče o mobiliář a organizování příležitostných seminářů a tréninků pro pracovníky památkových objektů.

Snažíme se popularizovat obor péče o movité kulturní památky, pracujeme se studenty a dětmi, spolupracujeme na vybraných projektech zabývajících se animací památek a výchovou ve vztahu ke kulturnímu dědictví.


Další památky v okolí

Téma roku 2023

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme pro vás připravili: