Studijní depozitář Plasy

Official web presentation

Oficial tourist season opening suspended

Close

Study and research depository of the collections

In the second store of the convent building the former Plasy monastery

... rozvíjí a rozšiřuje činnosti spojené s péčí o movité kulturní památky, přístupňuje mobiliání fond památkových objektů především Plzeňského kraje badatelům odborníkům, studentům a to jak v podobě evidenčních materiálů a publikovaných skutečností, tak přímo fyzicky.

SDMF v Plasích provádí praktickou preventivní péči a odbornou správu depozitáře od evidenčních činností až po fyzickou práci s mobiliářem a prohlubování odborného zpracování mobiliárního fondu po stránce kunsthistorické i kulturněhistorické v souvislostech a kontextu s místem.

Náš depozitář poskytuje metodickou výpomoc ostatním památkovým objektům (nejen ve správě NPÚ) v oblasti preventivní péče o mobiliář a organizování příležitostných seminářů a tréninků pro pracovníky památkových objektů.

Navíc se snažíme popularizovat obor péče o movité kulturní památky, pracujeme se studenty a dětmi, spolupracujeme na vybraných projektech zabývajících se animací památek a výchovou ve vztahu ke kulturnímu dědictví.